زرشک پلو با مرع

ران مرغ 400 تا 350 گرم، 400 گرم برنج ایرانی، زرشک اعلا، روغن حیوانی

توضیحات

ران مرغ 400 تا 350 گرم، 400 گرم برنج ایرانی، زرشک اعلا، روغن حیوانی

keyboard_arrow_up